Wczytywanie...

Do prawidłowego działania tego serwisu wymagana jest akceptacja plików cookie. Pliki te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie obsługi tych plików.

Doradztwo i wdrożenia

Ocena 360 stopni

Analiza Extended DISC wykorzystuje czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Model, zbudowany został w oparciu o teorię psychologa Carla Gustava Junga.

Uczestnicy badania otrzymują informacje na temat swoich talentów i obszarów rozwojowych.

Narzędzie w bardzo przejrzysty sposób opisuje m.in. naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje obszary do rozwoju.

W naszej ofercie znajdują się analizy:

Analiza Indywidualna

Dostarcza badanemu wiedzę o jego preferowanych sposobach zachowania, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować trafniejsze decyzje.

Analiza Pary Pracowników

Diagnozuje naturalne zachowania dwóch osób i ich wzajemne relacje. Dzięki tej analizie można uzyskać informacje pozwalające na lepsze porozumienie między dwoma osobami. Prowadzi to w rezultacie do lepszego dopasowania dwóch osób i ich wydajniejszej pracy (pracownik-przełożony, parą pracowników, klient i coach).

Analiza Zespołu

Diagnozuje naturalne zachowania członków zespołu i ich relacje. Dzięki informacji dostarczonej przez Analizę Zespołu można skutecznie wpływać na poprawę efektywności pracy grupowej.

Analiza Extended DISC jest stosowana między innymi w takich obszarach jak: rekrutacja, budowanie ścieżek kariery, awanse, coaching i mentoring, programy rozwoju umiejętności przywódczych, szkolenia z zakresu komunikacji, szkolenia z zakresu sprzedaży i negocjacji.