Wczytywanie...

Do prawidłowego działania tego serwisu wymagana jest akceptacja plików cookie. Pliki te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie obsługi tych plików.

Doradztwo i wdrożenia

Ocena 360 stopni

Zasadniczym celem oceny 360º jest rozwój kompetencji pracowników. Oferujemy prowadzenie badań z wykorzystaniem platformy internetowej, która w znacznym stopniu upraszcza samo badanie oraz zapewnia anonimowość osób biorących w nim udział. Zapewniamy koordynację i przeprowadzenie całego procesu wraz z rozmowami feedbackowymi.

Ocena 360º jako narzędzie wymagające dokonania samooceny oraz zapewniające porównywalność ocen pracowników, daje między innymi następujące możliwości:

  • jest jedną z metod oceny kompetencji osób badanych
  • stwarza ustrukturyzowaną możliwość wymiany informacji i oczekiwań pomiędzy pracownikiem i przełożonym
  • osoby oceniane mogą poznać własne rezerwy w sposób nie zagrażający ich poczuciu wartości i dający tym samym autentyczną szansę rozwoju
  • pozwala na uzyskanie informacji o sposobie, w jaki dana osoba jest odbierana przez inne osoby w różnych miejscach hierarchii organizacji
  • umożliwia zwiększenie samoświadomości osób badanych

PIGUŁKI INSPIRACJI

Pigułki inspiracji to krótkie wiadomości e-mailowe, zawierające merytoryczne informacje w formie krótkich tekstów, rysunków, prezentacji, filmów, kreskówek lub schematów.

Pigułki inspiracji mogą być skierowane do wszystkich pracowników lub dobrane tematycznie, np. dla kierowników, osób obsługujących klientów itp. Są efektywnym uzupełnieniem projektu szkoleniowego. Wysyłane po zakończeniu szkolenia są sposobem na zwiększenie jego efektów oraz utrwalenie nabytych umiejętności i wiedzy.